Årsmøtet for 2018 fant sted tirsdag 21.05.2019 kl. 19.30 hos Musikkpedagogene i Oslo, Josefinegt. 15, inng. Underhaugsveien. 

Årsmøteprogram:

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Godkjennelse av dagsorden
  • Årsrapport
  • Revidert regnskap
  • Innmeldte saker (Forslag om opprettelese av en praktisk arbeidsgruppe + språklig revisjon av vedtektene)
  • Valg til styret
  • Valg av valgkomité
  • Valg av revisor

Klikk på lenkene nedenfor og du vil få lastet ned årsmøtepapirene som PDF-filer:

Inkalling 2019 Innstilling valg Forslag årsmøtet 2019 Vedtekter gml. versjon Årsmelding Flagstad Regnskap

Etter årsmøtet vil det bli sosialt samvær med enkel bevertning.  Sopranen, og Flagstadprisvinneren 2006, Itziar Martinez Galdos vil fortelle om sitt rikholdige artistliv («Mitt liv i Operaen»), og synger akkompagnert av Per Arne Frantzen.

Det er ikke nødvendig å melde seg på til dette møtet, og vi håper å se så mange av dere som mulig den 21. mai.

Hjertelig velkomne skal dere være.

 

Med hilsen styret i Flagstadselskapet