Årsmøtet torsdag 02.04.2020 blir avlyst pga korona-situasjonen. Nytt årsmøte annonseres til høsten.

Nedenstående dokumenter gjelder fremdeles.

Dagsorden:

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Godkjennelse av dagsorden
  • Årsrapport (vedlagt)
  • Revidert regnskap (vedlagt)
  • Valg til styret
  • Valg av valgkomité
  •  Valg av revisor