Kassereren ønsker å gjøre oppmerksom på at fristen for innbetaling av kontingenten for 2020 for årsbetalende er forfalt for en stund siden. Vi mangler fortsatt innbetaling fra ca. 20 medlemmer og imøteser denne så raskt som mulig til konto 9857. 0563 009. På forhånd takk!

Styret skal møtes den 16. juni, og etter dette styremøtet vil det komme noen avklaringer på hva vi kan få til av arrangementer i jubileumsåret 2020. Vi håper på det beste. Melding om dette vil komme på denne hjemmesiden i tillegg til at vi sender det ut som e-post til våre medlemmer,