Styret i Flagstadselskapet i 2019-2020 består av:

  • Kari Eikli, styreleder
  • Jan Deram, nestleder, kasserer
  • Toril Eriksen Rørvik, styremedlem
  • Tore Dingstad, styremedlem
  • Turid Nordal Haavik, styremedlem
  • Jan Petersen, styremedlem
  • Eve-Marie Lund, varamedlem.

Flagstadselskapet forvalter bruken av Kirsten Flagstads navn etter avtale med hennes arvinger i USA. Selskapet har også sikret seg rettigheten til varemerket «Kirsten Flagstad» slik at andre ikke kan bruke navnet kommersielt uten vårt samtykke.

 

Flagstadselskapets vedtekter:

Våre Vedtekter kan du lese her