Flagstadselskapets vedtekter ble sist revidert i 1989. Vedlagte PDF-fil viser den gjeldende versjon av vedtektene, revidert og enstemmig vedtatt av selskapets årsmøte den 21.05.2019.

Endringene utgjøres i hovedsak av språklige endringer og oppdateringer.

VEDTEKTER_Flagstadselskapet_pr_210519