Protokoll fra årsmøtet i Flagstadselskapet 2023

Tid: 9. mai kl. 2023 kl. 18.30

Sted: Kirsten Flagstad mottakelsesrom i DNO&B.

Styreleder Kari Eikli ønsket velkommen til de ca. 30 medlemmene som var til stede.

Til referent ble valgt: Torill Eriksen

Regnskapet for 2022 ble godkjent

Årsrapporten for 2022 ble godkjent

Kari orienterte om styrets arbeid det siste året og informerte om at styret arbeider for et bredere samarbeid med foreningene og museet i Hamar.

Hun inviterte de fremmøtte til å komme med innspill i denne forbindelsen, enten på møtet eller på e-post i etterkant.

Valg

      Valgkomiteen har bestått av

  • Rolf Petter Bergersen
  • Håkon Eikeland
  • Torill Eriksen

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon.

Styret har etter årsmøtet denne sammensetningen:

Kari Eikli

Jan Petersen

Anna Einarsson

Håkon Eikeland

Espen Langvik

Susanna Yttri Solsrud

Torill Eriksen

Varamedlem David Maiwald

            Annika Engelhart (fast representant for Flagstadmuseet)

            Mocci Ryen (vara for Annika Engelhart. Ryen er ny styreleder i Flagstadmuseets venneforening)

            Styret konstituerer seg selv på neste styremøte.

            Nåværende revisor har trukket seg. Ny revisor blir valgt senere.

 

To styremedlemmer ble takket av, Turid Nordal Haavik og Jan Deram.

Styreleder snakket varmt om deres innsats i styret gjennom mange år.

Turid Nordal Haavik har vært en klar og tydelig stemme i styret og har også bidratt med praktisk tilrettelegging ved våre arrangement.

Jan Deram har hatt en helt unik og betydningfull rolle i styret i sammenhengende 35 år!

Han har vært limet og kontinuiteten i Flagstadselskapet, og for dette ble han tildelt Flagstadstatuetten og æresmedlemskap i Flagstadselskapet.

*******

Etter årsmøtet ble vårens medlemsmøte avholdt.

Styret hadde i år gleden av å dele ut Flagstadprisen 2023 på årsmøtet.

Valget falt på Ingegjerd Bagøien Moe.

Prisen lød på kr 25 000 samt Flagstadstatuetten, og selvfølgelig blomster til en veldig rørt og takknemlig prismottaker!

Vi fikk høre henne synge Elisabeths arie fra Don Carlos og Vissi d´arte fra Tosca. En helt fantastisk opplevelse for alle som var tilstede!

Operasjef Randi Stene orienterte om et veldig fyldig og interessant operarepertoar for neste sesong.

Vi fikk også et lite innblikk i kompleksiteten og alle hensyn som må veies når en sesong skal programmeres.

Intet møte uten avspilling av Kirsten Flagstad! I anledning 8. mai falt valget på «Gud signe vårt dyre fedreland».

Jan Deram fortalte poengtert og kunnskapsrikt om oppstarten av Flagstadelskapet fra 1975 og anekdoter og hendelser fra selskapets 48 år lange virksomhet..

Avslutningsvis var det sosialt samvær med enda en overraskelse til prisvinneren: en stor, deilig masipankake med hennes bilde, som vi alle fikk dele!