Det har ikke kommet inn kommentarer eller innsigelser til de utsendte papirer, og årsmøtet 2020 er dermed avholdt og årsrapport, regnskap og styrevalg er godkjent. Styret vil i nær fremtid konstituere seg.