I begynnelsen av mai ble alle medlemmer tilskrevet, enten pr. e-post eller via vanlig post, med innkalling til årsmøtet, og med anledning til å kommentere årsmelding, regnskap og valg.

Det har pr. 31.05.2021 (fristen var 28.05) ikke innkommet noen kommentarer eller forslag, noe som betyr at sakene som var på den utsendte dagsordnen er enstemmig vedtatt.

I praksis betyr dette at styret frem til årsmøtet i 2022 består av følgende: Kari Eikli (leder), Jan Deram (nestleder og kasserer), og følgende styremedlemmer: Tore Dingstad, Turid Nordal Haavik, Jan Petersen og Torill Eriksen. Varamedlem er David Maiwald. Som representant for Hamar møter Annika Engelhart med vararepresentant Christian Diseth.

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 42.577 og et innestående beløp på bankkonto og i kontantkasse på kr. 124.060. Vår jubileumsgave ved konserten den 30.10.2020 – Haakon Gullvågs maleri av Kirsten Flagstad er ikke betalt i 2020, og vil først vises på regnskapet for 2021.

Årsberetningen er også godkjent uten ytterligere kommentarer.

Takk til alle våre medlemmer med et snarlig håp om normale tilstander slik at vi igjen kan møtes på vanlig vis!

Beste hilsner til dere alle fra styret i Flagstadselskapet