Referat fra årsmøtet 09.05.2022

Endelig kunne vi møtes «face to face», og den 09.05 avholdt Flagstadselskapet sitt første tradisjonelle årsmøte på 2 år. Det ble en hyggelig kveld med de vanlige årsmøte-sakene, og deretter et fint sosialt samvær, med bevertning og flere hyggelige programposter. Vedlagt følger et referat fra kvelden.